ترانس

ترانس ولتاژ PT,VT

ترانسفورماتور ولتاژ VT) PT) ، ترانسفورماتور خاصی است که اولیهﺍی با ولتاژ زیاد و ثانویهﺍی با ولتاژ کم دارد . توان نامی این ترانسفورماتور بسیار کم است ، و تنها هدف آن فراهم کردن نمونهﺍی از ولتاژ سیستم قدرت برای دستگاﻩهای اندازﻩگیری و کنترل است . چون ترانسفورماتور ولتاژ به منظور نموﻧﻪگیری ولتاژ به کار می‌رود ، باید بسیار دقیق باشد تاموجب اعوجاج ولتاژهای واقعی نشود .

صنعت برق نوین دارای نمایندگی در زمینه خریدترانسفورماتور ، فروش ترانسفورماتور ، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع ترانسفورمر شامل ترانسفورمرهای ولتاژ , جریان , ترانسفورمرهای ولتاژ پایین وترانسفورمرهای ولتاژ متوسط وترانسفورمرهای قوی فعالیت دارد.

ترانس جریان CT

 

این ترانسفورمرها برای حفاظت و اندازه گیری در ابتدای ورودی به پستها و همچنین در ورودی ترانس توان و ثانویه ترانس قرار می گیرند . ترانس های جریان بطور معمول جهت اندازه گیری و حفاظت , در صنعت برق کاربرد دارند

صنعت برق نوین دارای نمایندگی انحصاری  در زمینه خریدترانسفورماتور، فروش ترانسفورماتور، مشاوره ترانسفورماتور و پخش تجهیزات صنعتی و انواع ترانسفورمر شامل ترانسفورمرهای جریان , ترانسفورمرهای فشار ضعیف و ترانسفورمرهای فشار متوسط فعالیت دارد.

 

 

ترانس جریان 12kv

 

 

ترانس جریان 12kv

 

 

ترانس جریان تابلو کابلی

ترانس جریان تابلو کابلی

دانلود کاتالوگ ترانس جریان تابلو کابلی

ترانس مخصوص کلید AMC,AMW

دانلود کاتالوگ ترانس مخصوص کلید

ترانس ولتاژتابلو کابلی

دانلود کاتالوگ ترانس ولتاژ تابلو کابلی

ترانس ولتاژ فیوزدار ایستاده

دانلود کاتالوگ ترانس ولتاژ فیوزدار ایستاده

ترانس ولتاژ فیوزدار

دانلود کاتالوگ ترانس ولتاژ فیوزدار

ترانس ولتاژمدل زیمنس

دانلود کاتالوگ ترانس ولتاژ مدل زیمنس