سایر محصولات

چرخدنده سکسیونر قابل قطع و ساده

چرخدنده سکسیونر قابل قطع و ساده

 

دسته فرمان رکابیدسته فرمان رکابی

کاور مربوط به سکسیونر قابل قطع و فیوزدار

کاور مربوط به سکسیونر قابل قطع و فیوزدار

 

 

مقره 12کیلوولت طرح زیمنس

مقره 12کیلوولت طرح زیمنس

 

 

 

مقره اتکایی 33 کیلو ولت طرح زیمنس

مقره اتکایی 33 کیلو ولت طرح زیمنس

 

 

مقره 20کیلوولت سه سوراخ طرح زیمنس

مقره 20کیلوولت سه سوراخ طرح زیمنس

 

 

 

مقره سکسیونر ساده پارس سوییچ.

مقره سکسیونر ساده پارس سوییچ

مقره کامل بوش دار

مقره کامل بوش دار

مقره کامل بدون بوش

مقره کامل بدون بوش

کنتاکتور خلا زیمنس کنتاکتور خلا زیمنس

sanatbarghnovin.ir/…/کنتاکتور-خلا-زیمنس.pdf