سکسیونر

نمایندگی و فروش سکسیونر ایران سوییچ و سکسیونر پارس سوییچ تابلویی .

سکسیونر هوایی ، سکسیونر گازی ، سکسیونر هوایی با عایق گازی SF6 سیستم خاموش کننده قوس از نوع PUFFER طراحی و ساخته شده است که در 2 نوع دستی و موتوری با سیم کنترل هوشمند ارائه می گردد. وزن کم نصب سریع و آسان بر روی تیر عدم نیاز ….


سکسیونر ساده پارس 24

سکسیونر ساده پارس 24کیلو ولت سکسیونر قابل قطع ایران سوییچ

سکسیونر قابل قطع ایران سوییچ

 دانلودکاتالوگ سکسیونر قابل قطع

سکسیونر قابل قطع فیوزدار ایران سوئیچ

سکسیونر قابل قطع فیوزدار ایران سوئیچ

دانلودکاتالوگ سکسیونر قابل قطع فیوزدارسکسیونر گازی

سکسیونر گازی

دانلود کاتالوگ سکسیونر گازی

سکسونر ارت.سکسونر ارت ایران سوئیچ

سکسیونر ارتسکسیونر ارت پارس سوئیچ

سکسیونر ساده ایران سوئیچ

سکسیونر ساده 24 کیلوولت ایران سوئیچ

سکسیونر باید در حالت بسته یک ارتباط گالوانیکی محکم و مطمئن در کنتاکت هر قطب برقرار می سازد و مانع افت ولتاز می شود.لذا باید مقاومت عبور جریان در محدوده سکسیونر کوچک باشد تا حرارتی که در اثر کار مداوم در کلید ایجاد میشود از حد مجاز تجاوز نکند .این حرارت توسط ضخیم کردن تیغه و بزرگ کردن سطح تماس در کنتاکت و فشار تیغه در کنتاکت دهنده کوچک نگهداشته می شود .در ضمن موقع بسته بودن کلید نیروی دینامیکی شدیدی که در اثر عبور جریان اتصال کوتاه بوجود می آید .باعث لرزش تیغه یا احتمالاباز شدن آن نگردد.از این جهت در موقع شین کشی و نصب سکسیونر دقت باید کرد تا تیغه سکسیونر در امتداد شین قرار گیرد .بدین وسیله از ایجاد نیروی دینامیکی حوزه الکترومغناطیسی جریان اتصال کوتاه جلوگیری بعمل آید.