دژنکتور

 

 

 دژنکتور هوایی

خلاء بر روی فیدرهای فشار متوشط هوایی در محل انشعابات و یا خطوط اختصاصی مشتریان و نقاط جداساز شبکه که نیاز به مانور و یا حفاظت دارند نصب می گردد.
دژنکتور هوایی خلاء هنگامی که بار مصرفی بیشتر از حد مجاز و دلخواه باشد و یا خطایی در شبکه روی بدهد، دژنکتور ضمن تشخیص و ارسال فرمان لازم از وارد آمدن خسارت بیشتر و گسترش خطا جلوگیری میکند و همچنین دامنه خاموشی و بی برقی را در شبکه محدود می کند. دژنکتور این قابلیت را دارد که خود به تنهایی و یا در مجاورت و هماهنگی با اتورکلوزر سرخط، مسیر و یا شاخه دارای اتصالی را از بقیه شبکه جدا سازد. کاربری این دستگاه با توجه به مونیتورینگ کامل اطلاعات بار و همچنین روان بودن تنظیمات آن بسیار آسان می باشد.

کلیدهای قدرت برای قطع جریانهای عادی و اتصال کوتاه طراحی می شوند .آنها مانند کلیدهای بزرگی رفتار میکنند که توسط شصتی های محلی و یا سیگنالهای مخابراتی توسط سیستم حفاظت از دور می توانند باز ویا بسته شوند . بنابر این ، کلیدهای خودکار در صورتی که جریان و ولتاز خط از مقدار تنظیم شده کمتر و یا بیشتر شوند , دستور قطع را از طریق رله دریافت می کند

کلید قدرت هوایی

این کلید ها مدار با دمیدن هوای فشرده با سرعت ما فوق صوت به کنتاکت های باز شده قطع می کنند . هوای فشرده در یک مخزن با فشار حدود MPa3 ذخیره شده و توسط یک کمپرسور در پست پر می شود . پر قدرتترین کلید قدرت می تواند جریانهای اتصال کوتاه ۴۰ کیلو آمپر را در ولتاز خط ۷۶۵ کیلو ولت را در مدت زمان ۳ تا ۶ سیکل در یک خط hz60 قطع کند . صدایی که از دمیدن هوا ایجاد می شود آن قدر بلند است که از صدا خفه کن در صورت نزدیکی کلید قدرت به مناطق مسکونی باید استفاده می شود .
کلید قدرت SF6

این کلید کاملا بسته و با گاز عایق شده در هر کجا که فضا کم با شد مانند پست های اول شهر به کار می رود . این کلید ها از انواع دیگر با قدرت های مشابه خیلی کوچکتر و از کلید های هوایی نیز کم صداتر است.
کلید قدرت خلا: این کلید ها با اصول متفاوتلی از دیگر کلید ها کار می کنند ، زیرا هیچ گازی برای یونیزه شدن در موقع باز شدن کنتاکت ها وجود ندارد . این کلیدها کاملا آب بندی می باشند ودر نتیجه ساکت بوده وهیچ گاه در معرض آلودگی هوا قرار نمی گیرند . ظرفیت قطع انها به حدود kv 30 محدود می شود و برای ولتازهای بالاتر از اتصال سری چند کلی استفاده می شود . از این کلیدها اغلب در سیستم های مترو استفاده می شود.

دژنکتورها می توانند در مواقع لزوم جریان عادی شبکه و در موارد خطا مانند جریان اتصال کوتاه،جریان اتصال زمین و یا هرنوع جریانی با هرنوع اختلاف فازی را سریع قطع کنند.ساختمان و ساخت دژنکتورها طوری می باشد که می توانند مدار را نه تنها هنگامیکه زیر بار هستند بلکه در موارد اتصال کوتاه یا عوامل جوی نیز قطع نمایند که به صورت دستی یا اتوماتیک هنگامیکه زیر بار هستند می توان آنها را قطع نمود. سیستمهای فرمان یا به صورت مغناطیسی و یا با هوای فشرده انجام میگیرد.که این عمل قطع جریان در داخل محیطی از روغن مایع و یا گازهایی مانند SF 6 که بی اثر هستند انجام میگیرد. دژنکتور SF 6 که در آن از گاز (هگزا فلورایدگوگرد) به عنوان ماده خاموش کننده جرقه استفاده می شود.قدرت قطع این کلید از ۷٫۵ MVA تا ۴۰ GVA استفاده می شود.

کلید پارس سوییچ ABB

 

 دانلود کاتالوگ کلید ABB پارس سوییچ

کلید گازی پارس سوییچ

دانلود کاتالوگ کلید گازی پارس سوییچ

pars1

دژنکتور روغنی1