کابل

 

زوجی

مشاوره و فروش کابل های زوجی در سایزهای تک زوج الی دویست زوج جهت سیم کشی خطوط تلفن و شبکه

کابل

مشاوره و فروش کابل افشان و مفتول جهت انتقال برق با ولتاژ های بالا از تک رشته تا پنج رشته

سیم

مشاوره فروش سیم افشان و مفتول جهت استفاده در سیم کشی برق ساختمان در سایزهای مختلف

کابل فرمان و شیلد

مشاوره و فروش کابل فرمان جهت استفاده در ماشین آلات صنعتی در سایزهای 2x1.5 تا 60x2.5

کابل جوش

مشاوره و فروش کابل جوش در سایزهای 16 الی 95 جهت استفاده در دستگاه های جوش کاری

کابل آلومینیوم و خودنگهدار

مشاوره و فروش کابل آلومینیم جایگزین کابل های مسی برای صرفه جویی در هزینه

 

 

انواع کابل آلومینیوم

انواع کابل آلومینیوم

 

 

 

انواع کابل خودنگه دار

انواع کابل خودنگه دار

 

 

انواع کابل مسی

انواع کابل مسی

 

 

انواع کابل های زمینی و هوایی

انواع کابل های زمینی و هوایی

 

 

کابل ارت

کابل ارت