کف پوش عایق فشار قوی57 کیلو ولت

 کف پوش عایق فشار قوی57 کیلو ولت

یکی از مشخصه های برتر کفپوش های عایق برق  تولید لایه به لایه با ضخامت های یک میلیمتری میباشد که بکارگیری این تکنولوژی ضمن تقویت و توزیع یکسان  مقاومت الکتریکی در تمام سطح  ورق لاستیکی عایق برق نقاط ضعف موضعی احتمالی را نیز همپوشانی میکند.

بدلیل دارا بودن پیوندهای پلیمری متراکم و افزودن مواد شیمیایی ضد میکروبی، کفپوش های عایق برق دارای خواص آنتی باکتریالی میباشد که آن را از سایر نمونه های عایق برق مشابه متمایز میسازد.

Insulation-mat