کف پوش عایق 20 کیلوولت

کف پوش عایق فشار متوسط 20 – 24 کیلو ولت

فرش عایق 36کیلو ولت
کفپوش عایق برق 36کیلو ولت

کفپوش عایق برقفشارمتوسط دارای مقاومت الکتریکی 24 کیلو ولت که عاری از هر گونه فیلر رسانای دوده ( کربن بلک ) بوده  و در رنگهای سبز، قرمز، سفید، آبی و نارنجی قابل تولید میباشد.